Ny dansk dommer i EU

Efter indstilling fra udenrigsministeren og justitsministeren har regeringen i dag besluttet at indstille departementsråd, juridisk rådgiver i Statsministeriet Sten Frimodt Nielsen til stillingen som dommer ved Retten i Første Instans.

Sten Frimodt Nielsen afløser den nuværende danske dommer Bo Vesterdorf, der har indgivet sin afskedsansøgning med virkning fra 17. september 2007.

Den formelle udnævnelse af dommere sker efter fælles overenskomst mellem EUs medlemsstater.