Ny chef for Politiets Efterretningstjeneste

Justitsminister Lene Espersen oplyser: "Jeg har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at konstitueret politimester i Rigspolitiet, Jakob Scharf, udnævnes til politimester i Politiets Efterretningstjeneste med virkning fra den 1. maj 2007, hvor den nuværende chef for Efterretningstjenesten, politimester Lars Findsen, tiltræder stillingen som departementschef i Forsvarsministeriet."

"Udnævnelsen af Jakob Scharf sker på åremål i 6 år. 

Jakob Scharf har siden august 2003 været konstitueret som politimester i Rigspolitiet, Politiafdelingen. Jakob Scharf er 40 år."