Lene Espersens udtalelse om flere lastbilchaufførers blokader i Danmark

"De skærpede sanktioner for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid er vedtaget af et enigt Folketing i foråret 2005. Når vi indførte reglerne, så skyldes det, at det er af helt afgørende betydning for færdselssikkerheden, at køre- og hviletidsreglerne overholdes."

"Sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne blev indført, efter at der ved politiets kontroller var konstateret adskillige overtrædelser af reglerne, herunder ved de årlige skibuskontroller. For at komme overtrædelserne til livs, hævede et samlet Folketing bødeniveauet væsentligt, ligesom der blev indført hjemmel til frakendelse af førerretten.

Efterfølgende har transportbranchen ytret ønske om forskellige lempelser af sanktionssystemet, da det var holdningen, at de nye regler ramte for hårdt og skævt.

Justitsministeriet og jeg har haft en god dialog med chaufførernes og vognmændenes organisationer om virkningerne af de skærpede sanktioner, og dialogen har ført til, at jeg i to omgange - i oktober 2006 og i marts 2007 - har lempet praksis på området, og omkring nytår er der planlagt en samlet evaluering af reglerne. Til brug for evalueringen har jeg bedt Rigsadvokaten om i samarbejde med Rigspolitiet at udarbejde en redegørelse for, hvordan reglerne har virket i praksis.

Jeg står derfor uforstående over for lastbilchaufførernes aktion. Og jeg opfordrer fortsat de aktionerende chauffører til at ophæve blokaderne hurtigst muligt. 

Mine embedsmænd har i dag holdt møde med de organisationer, der har deltaget i den hidtidige dialog. Formålet med mødet var at drøfte den foreliggende situation og sikre, at der fortsat er enighed om at fastholde den aftalte proces for dialogen om sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, som i øjeblikket afventer den omtalte redegørelse fra Rigsadvokaten og Rigspolitiet. 

Samtlige organisationer tog på mødet klart afstand fra de igangværende ulovlige aktioner og bakkede op om at fastholde den aftalte dialogproces."