Justitsministeren har udpeget medlemmerne af Det Dyreetiske Råd for næste periode

Justitsminister Lene Espersen har udpeget medlemmerne af Det Dyreetiske Råd for den næste 3-års periode.

Der er i forbindelse med udpegningen af rådets medlemmer sket to udskiftninger i forhold til den seneste 3-årige periode. Justitsminister Lene Espersen har således udpeget gårdejer Bjarke Christiansen og proprietær Per Bach Laursen som nye medlemmer af Det Dyreetiske Råd.

I forbindelse med udpegningen af medlemmerne til Det Dyreetiske Råd udtaler justitsminister Lene Espersen:

”Det Dyreetiske Råd spiller en helt central rolle i forbindelse med regeringens initiativer på dyreværnsområdet, ligesom det med sine udtalelser er med til at skabe samfundsdebat omkring dyreetiske spørgsmål. Regeringen lægger stor vægt på at forbedre dyrs velfærd, og Det Dyreetiske Råds funktion som en aktiv medspiller ved udformningen af nye tiltag på dyreværnsområdet er af stor betydning. Derfor glæder jeg mig over nu at kunne præsentere Det Dyreetiske Råd, som det vil se ud de næste 3 år.”

Rådets formand:       
Professor, dr.phil. Peter Sandøe

Øvrige medlemmer:   
Vicedirektør Bengt Holst
Professor Pia Haubroe Andersen
Dyrlæge Anne Sørensen
Journalist Gorm Vølver
Kontorchef Torben Jensen
Dyrlæge Ingeborg Mølbak
Direktør Peter Mollerup
Bankfuldmægtig Bent Olufsen
Gårdejer Bjarke Christiansen
Proprietær Per Bach Laursen