Justitsminister Lene Espersen: Jeg opfordrer til ro og besindelse

Justitsministeren udtaler: "Jeg tager på det kraftigste afstand fra de episoder, vi nu igen har oplevet i København. Den form for opførsel hører på ingen måde hjemme i det danske samfund."

"Jeg vil indtrængende opfordre de unge og deres sympatisører til besindelse. Deres vrede bør ikke udløse vold og hærværk. Vi lever i en retsstat – og retten har talt. Det skader de unges sag, at de bliver ved med at bruge vold og hærværk for at udtrykke deres frustration. I et demokrati er det dialog eller fredelige demonstrationer, der er vejen frem – ikke brosten og ødelæggelser.

Enhver, der har mulighed for at påvirke de unge til at stoppe volden og ødelæggelserne, bør nu sætte alle kræfter ind. Det gælder bl.a. forældrene til de unge og deres venner.

Efter min mening skal der i et samfund som det danske være plads til forskellighed. Det sikrer et mangfoldigt samfund. Men man opnår ikke tolerance og forståelse i befolkningen, hvis ens tale er brosten og vold. Det må de unge nu indse.

Samtidig vil jeg understrege, at politiet udelukkende udfører det arbejde, som efter demokratiets spilleregler er politiets opgave. Politiet har ingen ønsker om at provokere de unge, og de unge må heller ikke glemme, at der bag hver en politiuniform gemmer sig et menneske. Et menneske, der ligesom de unge selv har familie. Det er derfor helt forkert af de unge, at de lader vreden gå ud over politibetjentene. Politiet søger hele tiden de løsninger, der giver mindst mulig konfrontation. De søger så vidt muligt dialog og en fredelig udgang på konflikter.

Vi har et særdeles professionelt og kompetent politikorps i Danmark, som vi kan være meget stolte af. Politiets indsats i går beviser endnu engang dette. Politiets indsats har heldigvis betydet, at meget få mennesker er kommet til skade.

Jeg vil endnu engang opfordre alle til nu at besinde sig, så vi ikke kommer til at opleve flere uroligheder som i går."