Danske kandidater til internationale dommerstillinger

Regeringen har besluttet, at udvælgelsen af kandidater til den danske dommerstilling ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal ske efter forudgående offentliggjort opslag.

Embedsperioden for den nuværende danske dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udløber den 31. oktober 2007. Efter artikel 22 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vælges den enkelte dommer fra hvert medlemsland af Europarådets Parlamentariske Forsamling ved flertal på grundlag af en liste over tre kandidater, der er opstillet af det pågældende medlemsland.

Til brug for regeringens udarbejdelse af listen over danske kandidater er der i dag offentliggjort elektroniske opslag i DJØF’s Jobunivers, Jobnet.dk og på Justitsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider, hvor interesserede kandidater opfordres til at søge om at blive optaget på listen. Opslaget vil ligeledes blive trykt i DJØF-Bladet og Ugeskrift for Retsvæsen. Ansøgningsfristen er den 27. februar 2007 kl. 12.00.

Regeringen har samtidig besluttet, at der ved nyudnævnelser til dansk dommer ved EF-Domstolen og Retten i Første Instans fremover vil blive offentliggjort tilsvarende opslag.

Kandidater til dommer ved Menneskerettighedsdomstolen (pdf)

Model - cv til kandidater til Menneskerettighedsdomstolen (pdf)

Resolution om ansættelsesforhold for dommere ved Menneskerettighedsdomstolen (pdf)

Eventuelle spørgsmål kan rettes til lovråd Jørgen Steen Sørensen, Justitsministeriet, på telefon 72 26 87 02 eller til chefen for Den Juridiske Tjeneste Peter Taksøe-Jensen, Udenrigsministeriet, på telefon 33 92 03 27.