Anholdelse i terrorsag

Justitsminister Lene Espersen udtaler: ”Politiets Efterretningstjeneste har orienteret mig om, at man – i forlængelse af anholdelserne den 4. september 2007 – i dag har anholdt en ung mand, der har forbindelse til de to varetægtsfængslede i terrorsagen fra København, og som er mistænkt for at opfordre til kidnapning af danskere i udlandet for at tvinge danske myndigheder til at løslade de to varetægtsfængslede."

"PET vurderer på den baggrund, at der i øjeblikket er grund til skærpet opmærksomhed om risikoen for terrorhandlinger rettet specifikt mod danskere og danske interesser i lande, hvor al-Qaida-relaterede netværk er kendt for at operere, herunder blandt andet i Tyrkiet, Syrien, Pakistan og Afghanistan, hvor terrortruslen i forvejen er høj.

Da det drejer sig om en sag, der bygger på rent politimæssige vurderinger, finder jeg det rigtigst ikke at kommentere sagen nærmere. Men jeg kan dog sige, at det som bekendt er PET’s primære opgave at modvirke og forhindre alvorlig kriminalitet, og jeg har forstået, at PET ud fra disse hensyn har fundet det nødvendigt at gribe ind nu.”