Pressemeddelelser 2007

 • Nyt værn mod hooliganisme

  Justitsminister Lene Espersen fremsætter i morgen et lovforslag, der giver politiet og fodboldklubberne nye redskaber til at forebygge vold og uroligheder i tilknytning til fodboldkampe.
 • Lettere at forkynde anke

  Justitsminister Lene Espersen er på baggrund af en ny betænkning fra Strafferetsplejeudvalget parat til at ændre reglerne, så det bliver lettere for anklagemyndigheden at forkynde for en tiltalt, at sagen er anket.
 • Absurd kritik fra Dansk Folkeparti

  Justitsminister Lene Espersen kalder det absurd, når Dansk Folkeparti retter en skarp kritik af den danske regerings håndtering af udleveringssagen om Søren Kam.
 • Opgaveomlægninger

  I forbindelse med regeringsdannelsen den 23. november 2007 er det ved kongelig resolution af samme dato besluttet, at følgende sagsområder overføres fra Familie og Forbrugerministeriet, som nedlægges, til Justitsministeriet:
 • Situationen i Kriminalforsorgen

  Justitsminister Lene Espersen udtaler: ”Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg ser med stor alvor på problemet med negativ kultur i dele af kriminalforsorgen."...
 • Anholdelse i terrorsag

  Justitsminister Lene Espersen udtaler: ”Politiets Efterretningstjeneste har orienteret mig om, at man – i forlængelse af anholdelserne den 4. september 2007 – i dag har anholdt en ung mand, der har forbindelse til de to varetægtsfængslede i terrorsagen fra København, og som er mistænkt for at...

Pages