Pressemeddelelser 2006

 • Venterkøen til de danske fængsler er væk

  Venterkøen til landets fængsler er nu helt væk. Efter langt tids pres på fængslerne er det lykkedes at fjerne køen af personer, der venter på at komme ind og afsone en fængselsstraf. Situationen med hensyn til indsættelsen af de dømte er nu normaliseret.
 • Nye regler skal begrænse isolationsfængsling

  Justitsminister Lene Espersen er parat til at ændre retsplejeloven, således at brugen af isolationsfængsling fremover begrænses. Ministeren har netop modtaget en betænkning om varetægtsfængsling i isolation fra Strafferetsplejeudvalget, der peger på en række konkrete forslag til ændring af...
 • Arbejdsgruppe foreslår regler om hold af heste

  Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget en rapport om hold af heste fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Arbejdsgruppen foreslår, at der gennemføres en lov om hold af heste, som indeholder en række mindstekrav som supplement til de generelle regler i dyreværnsloven.
 • Ny lov begrænser dommeres bibeskæftigelse

  Justitsminister Lene Espersen fremsætter i morgen et lovforslag, der skal begrænse dommernes bibeskæftigelse. Med lovforslaget indføres der bl.a. et loft for dommernes bibeskæftigelse og der sikres en mere ligelig fordeling af bibeskæftigelsen blandt byrets-, lands- og højesteretsdommere.
 • Regeringen vil indføre ny lovgivning om miljøzoner

  Regeringen tager nu skridt til at indføre helt ny lovgivning om miljøzoner i Danmark. Det sker efter, at Justitsministeriet har vurderet, at de gældende regler ikke rummer mulighed for at tillade miljøzoner af en sådan karakter, som Københavns Kommune har ønsket.

Pages