Pressemeddelelser 2006

 • Finanslovsaftaler styrker retsvæsenet

  De indgåede finanslovsaftaler indebærer en markant styrkelse af retsvæsenet. Ud over det brede politiforlig, som bl.a. sikrer grundlaget for gennemførelsen af politireformen og et stærkere beredskab mod terror, styrker finanslovsaftalerne med navnlig Dansk Folkeparti også retsvæsenet på en række...
 • Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden på plads

  Regeringen har her til formiddag indgået aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2007-2010.
 • Beskikkelse af medlemmer til Dommerudnævnelsesrådet

  Justitsministeren har med virkning fra 1. marts 2007 beskikket højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som formand for Dommerudnævnelsesrådet og Ejgil W. Rasmussen samt Troels Mylenberg som medlemmer af Dommerudnævnelsesrådet for en periode af 4 år. Justitsministeren har samtidig beskikket...
 • Regeringen lemper sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

  Den 1. september 2005 blev sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne skærpet, efter at der ved politiets kontroller var konstateret adskillige overtrædelser af reglerne, herunder ved de årlige skibuskontroller. For at komme overtrædelserne til livs, blev bødeniveauet hævet...
 • Styrket beredskab mod terror

  Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at styrke det danske samfunds beredskab mod terror med 125 mio. kr. Pengene skal blandt andet gå til informationsteknologi i PET, bedre overvågningsudstyr, styrkelse af ammunitionsrydningsberedskabet, styrkelse af sygehusenes terrorberedskab og kontrol...
 • Nedsættelse af udvalg om behandling af klager over politiet

  Justitsministeriet har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal foretage en gennemgang og vurdering af den gældende ordning med behandling af klager over politiet og behandlingen af straffesager mod politipersonalet.

Pages