Øget fokus på sikkerhed i Kriminalforsorgen

I 2005 nedsatte Direktoratet for Kriminalforsorgen med opbakning fra Justitsministeriet og i samarbejde med Rigspolitiet en arbejdsgruppe, der skulle analysere og vurdere sikkerheden i Kriminalforsorgens institutioner. Baggrunden herfor var bl.a., at man i Sverige havde oplevet en række voldsomme gidseltagninger i forbindelse med fangeflugter, hvilket gav anledning til en gennemgribende revurdering af sikkerheden i de svenske fængsler. I Danmark har Kriminalforsorgen derfor ønsket at vurdere de svenske erfaringer nærmere for at ruste sig bedst muligt på det sikkerhedsmæssige område.

Arbejdsgruppen har nu afgivet en indstilling om sikkerhed i Kriminalforsorgens institutioner.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Regeringen prioriterer sikkerheden i fængslerne meget højt. Regeringen har i de senere år sammen med Kriminalforsorgen taget en række initiativer med henblik på at styrke sikkerheden i fængslerne – der er f.eks. oprettet særlige afdelinger for stærke fanger, indført en nul tolerance-politik i Kriminalforsorgen, det er blevet gjort strafbart at flygte fra Kriminalforsorgens institutioner, og så er der afsat 40 millioner kr. til større fysisk sikkerhed i de lukkede fængsler og arresthuse f.eks. til opsætning af hegn, kameraer og detektorkarme.

Jeg er meget tilfreds med, at der i indstillingen fra arbejdsgruppen under Kriminalforsorgen er givet en række bud på, hvordan sikkerheden kan øges yderligere, og jeg vil være positivt indstillet over for at gennemføre en række af forslagene. Blandt andet bør vi se nærmere på muligheden for at kriminalisere indsattes uretmæssige besiddelse af mobiltelefoner, sådan som arbejdsgruppen foreslår.

Nu vil indstillingen blive sendt i høring, så vi får det bedst mulige grundlag, når der efterfølgende skal tages endelig stilling til de forskellige forslag."

 

Yderligere information om arbejdsgruppens indstilling kan fås ved henvendelse til pressekonsulent Maria Yde, Direktoratet for Kriminalforsorgen, telefonnummer 72 55 41 70