Nye politidirektører

Efter justitsminister Lene Espersens indstilling er følgende ved kgl. resolution af 30. juni 2006 udnævnt som politidirektører i landets nye store politikredse, der oprettes som led i politireformen:

Nordjyllands Politi:

 • vicedirektør Jens Henrik Højbjerg, Europol

Østjyllands Politi:

 • politimester Jørgen Ilum, Århus

Midt- og Vestjyllands Politi:

 • politimester Jens Kaasgaard, Holstebro

Sydøstjyllands Politi:

 • politimester Lone Krag Sehested, Fredericia

Syd- og Sønderjyllands Politi:

 • politimester Jørgen Martin Meyer, Kolding

Fyns Politi:

 • politimester Poul Bjørnholdt Løhde, Esbjerg

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

 • politimester Jesper Vorstrup Rasmussen, Vordingborg

Midt- og Vestsjællands Politi:

 • kst. politimester Anders Linnet, Glostrup

Nordsjællands Politi:

 • statsadvokat Johan Martini Reimann, Danmarks nationale repræsentant ved Eurojust

Københavns Vestegns Politi:

 • statsadvokat Hans Henning Thiesen, Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet

Bornholms Politi:

 • kst. politimester Peter Møller Nielsen, Bornholm

 

I Københavns Politi, hvor stillingen som politidirektør ikke har været opslået, fortsætter Hanne Bech Hansen som politidirektør.

Justitsministerens indstilling til Dronningen bygger på en fælles indstilling fra rigsadvokat Henning Fode og rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, der sammen med Managing Partner Nina Petersen, Deloitte Business Consulting A/S, og embedsmænd i Justitsministeriet har afholdt samtale med en stor del af de i alt 40 ansøgere til politidirektørstillingerne.

De nye politidirektører tiltræder deres stilling den 1. august 2006 ¿ Jens Henrik Højbjerg dog den 1. september 2006 - med henblik på at forberede reformen, der træder i kraft den 1. januar 2007. Politidirektørerne åremålsansættes for en periode på 6 år.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Med udnævnelsen af politidirektørerne i de nye store politikredse har vi taget det første meget vigtige skridt på vej mod at få sammensat den øverste ledelse i de nye politikredse. Jeg har stor tillid til, at det hold af politidirektører, vi nu får sammensat, kan være drivkraften i implementering af politireformen, lede de omfattende forandringsprocesser, der er forbundet med sammenlægningen af de nuværende politikredse, og samtidig sikre opbygningen af effektive og velfungerende organisationer."

 

Til baggrund vedrørende de nye politidirektører

Jens Henrik Højbjerg, der udnævnes som politidirektør i Nordjyllands Politi, er født den 22. juli 1955. Jens Henrik Højbjerg blev i 1996 udnævnt som politimester i Rigspolitichefens Politiafdeling og har siden 2003 været vicedirektør i Europol.

 

Jørgen Ilum, der udnævnes som politidirektør i Østjyllands Politi, er født den 22. april 1949. Jørgen Ilum blev i 1993 udnævnt som politimester i Esbjerg og har siden 2002 været politimester i Århus.

 

Jens Kaasgaard, der udnævnes som politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, er født den 6. december 1951. Jens Kaasgard blev i 1993 udnævnt som vicepolitidirektør i Københavns Politi og har siden 1998 været politimester i Holstebro.

 

Lone Krag Sehested, der udnævnes som politidirektør i Sydøstjyllands Politi, er født den 1. februar 1959. Lone Krag Sehested blev konstitueret som politimester i Haderslev i 1999 og i Tønder i 2000 og har siden 2003 været politimester i Fredericia.

 

Jørgen Martin Meyer, der udnævnes som politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, er født den 5. juni 1952. Jørgen Martin Meyer blev i 1997 udnævnt som politimester i Grønland og har siden 2004 været politimester i Kolding.

 

Poul Bjørnholdt Løhde, der udnævnes som politidirektør i Fyns Politi, er født den 6. december 1950. Poul Bjørnholdt Løhde blev i 1995 udnævnt som politimester i Nyborg og har siden 2002 været politimester i Esbjerg.

 

Jesper Vorstrup Rasmussen, der udnævnes som politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, er født den 13. marts 1952. Jesper Vorstrup Rasmussen har siden 1999 været politimester i Vordingborg, og fra den 1. april 2006 har Jesper Vorstrup Rasmussen også varetaget funktionen som politimester i Næstved.

 

Anders Linnet, der udnævnes som politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi, er født den 5. april 1950. Anders Linnet blev i 2004 udnævnt som politimester i Grønland og har siden 1. december 2005 været konstitueret som politimester i Glostrup.

 

Johan Martini Reimann, der udnævnes som politidirektør i Nordsjællands Politi, er født den 19. marts 1953. Johan Martini Reimann har været kontor- og afdelingschef i Justitsministeriet og blev i 2004 udnævnt som statsadvokat ved Eurojust.

 

Hans Henning Thiesen, der udnævnes som politidirektør i Københavns Vestegns Politi, er født den 22. marts 1953. Hans Henning Thiesen blev i 1994 udnævnt som politimester i Rigspolitichefens Politiafdeling og har siden 2000 været statsadvokat hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.

 

Peter Møller Nielsen, der udnævnes som politidirektør i Bornholms Politi, er født den 14. april 1956. Peter Møller Nielsen har været konstitueret som politimester på Bornholm siden 2003.

 

Yderligere oplysninger og baggrundsmateriale om politireformen kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Det vedtagne lovforslag om en politi- og domstolsreform kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.