Nye chefer til politiet og anklagemyndigheden

Efter justitsminister Lene Espersens indstilling er der ved kgl. resolution af 23. august 2006 udnævnt 12 vicepolitidirektører, 11 chefpolitiinspektører og 11 chefanklagere til landets nye store politikredse, der oprettes som led i politireformen. Justitsministerens indstilling til Dronningen bygger på indstillinger fra de nye politidirektører, der blev udpeget i slutningen af juni, rigsadvokat Henning Fode og rigspolitichef Torsten Hesselbjerg.

Ledelsen i politikredsene vil herefter med virkning fra den 1. januar 2007, hvor vicepolitidirektørerne, chefpolitiinspektørerne og chefanklagerne tiltræder deres nye stillinger, se således ud:

(Det er i parentes anført, hvor de pågældende i dag gør tjeneste)

Nordjyllands Politi:

 • politidirektør Jens Henrik Højbjerg
 • vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen (politimester i Hobro)
 • chefpolitiinspektør Jørn Aabye Nielsen (chefpolitiinspektør i Ålborg)
 • chefanklager Søren Gade (politimester i Frederikshavn)

Østjyllands Politi:

 • politidirektør Jørgen Ilum
 • vicepolitidirektør Ole Friis (politimester i Horsens)
 • chefpolitiinspektør John Thorup Jacobsen (chefpolitiinspektør i Odense)
 • chefanklager Marian Thomsen (vicepolitimester i Randers)

Midt- og Vestjyllands Politi:

 • politidirektør Jens Kaasgaard
 • vicepolitidirektør Helle Kyndesen (politimester i Løgstør)
 • chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard (kriminalinspektør i Helsingør)
 • chefanklager Kåre Skjæveland (politimester i Thisted)

Sydøstjyllands Politi:

 • politidirektør Lone Krag Sehested
 • vicepolitidirektør Poul Gade (politimester i Odder)
 • chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen (chefpolitiinspektør i Århus)
 • chefanklager Claus Nørøxe (politimester i Vejle)

Syd- og Sønderjyllands Politi:

 • politidirektør Jørgen Meyer
 • vicepolitidirektør Erik Terp Jensen (vicepolitimester i Politiets Efterretningstjeneste)
 • chefpolitiinspektør Thomas Dahl Lorentzen Prip (politiinspektør i Aabenraa)
 • chefanklager Ulla Kaspersen (politimester i Varde)

Fyns Politi:

 • politidirektør Poul Bjørnholdt Løhde
 • vicepolitidirektør Arne Gram (vicepolitimester i Odense)
 • chefpolitiinspektør Michael Flemming Rasmussen (politiinspektør på Frederiksberg)
 • chefanklager Jan Stick (politimester i Tønder)

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

 • politidirektør Jesper Vorstrup Rasmussen
 • vicepolitidirektør Mette Lyster Knudsen (kontorchef i Justitsministeriet)
 • chefpolitiinspektør Lars Harvest (politiinspektør i Næstved)
 • chefanklager Henrik Andersen (politimester i Nyborg)

Midt- og Vestsjællands Politi:

 • politidirektør Anders Linnet
 • vicepolitidirektør Anne Tønnes (politimester i Holbæk)
 • chefpolitiinspektør Sten Skovgaard Larsen (kriminalinspektør i Glostrup)
 • chefanklager Gyrithe Ulrich (vicepolitimester på Frederiksberg)

Nordsjællands Politi:

 • politidirektør Johan Reimann
 • vicepolitidirektør Finn Borch Andersen (politimester i Frederikssund)
 • chefpolitiinspektør Torben Mølgård Jensen (politiinspektør i København)
 • chefanklager Arne Stevns (politimester i Lyngby)

Københavns Vestegns Politi:

 • · politidirektør Henning Thiesen
 • · vicepolitidirektør Torben Jessen (politimester i Gladsaxe)
 • · chefpolitiinspektør Ib Meng (chefpolitiinspektør i Roskilde)
 • · chefanklager Ulla Greibe (vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet)

Københavns Politi:

 • politidirektør Hanne Bech Hansen
 • vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller (vicepolitidirektør i København) · vicepolitidirektør Martha Therkelsen (vicepolitidirektør i København)
 • chefpolitiinspektør Per Larsen (chefkriminalinspektør i København)
 • chefanklager Bitte Dyrberg (vicepolitidirektør i København)

I Bornholms Politi er stillingerne som chefanklager og chefpolitiinspektør endnu ikke besat.

Ved kgl. resolution af samme dato er der endvidere udnævnt tre nye statsadvokater pr. 1. september 2006. Det drejer sig om følgende:

Statsadvokaten for Sjælland:

 • statsadvokat Kim Christiansen (politimester i Kalundborg)

Statsadvokat for særlig økonomisk kriminalitet:

 • statsadvokat Jens Madsen (vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet)

Danmarks nationale repræsentant ved Eurojust:

 • ·statsadvokat Lennart Hem Lindblom (kontorchef i Justitsministeriet)

Yderligere oplysninger om chefpolitiinspektørerne kan fås ved henvendelse til Rigspolitiets Personaleafdeling, tlf. 33 14 88 88, mens yderligere oplysninger om vicepolitidirektørerne, chefanklagerne og statsadvokaterne kan fås ved henvendelse til Justitsministeriets Politikontors Personalesektion, tlf. 72 26 85 64. Anmodninger om billeder af de udnævnte bedes rettet til de pågældende selv.