Mindre risiko for at blive udsat for kriminalitet

Fra 1986 til 2005 er danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet (tyveri, hærværk og/eller vold) faldet med omkring 20 pct. Den faldende tendens er indtrådt i den sidste del af perioden.

Sådan konkluderes bl.a. i en stor offerundersøgelse, der er finansieret af Justitsministeriet, Det kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen. Undersøgelsen, der fortsættes i 2006, ledes af professor Flemming Balvig, Københavns Universitet, og forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriets Forskningsenhed.

I undersøgelsen vises der videre, at den faldende risiko for at blive udsat for kriminalitet først og fremmest beror på, at færre udsættes for tyveri og hærværk. Andelen, der udsættes for vold, har holdt sig nogenlunde konstant de seneste mange år. Når den registrerede vold på trods heraf er vokset, skyldes det primært, at flere og flere anmelder de overgreb, de udsættes for, til politiet.

Med hensyn til personlig angst og bekymring for kriminalitet viser undersøgelser fra sidste halvdel af 1970erne og begyndelsen af 1980erne, at angsten for at blive udsat for kriminalitet dengang var noget mere udbredt, end den har været de seneste tyve år. I de sidste tyve år er angsten for kriminalitet hverken steget eller faldet, men har holdt sig på et nogenlunde konstant niveau. Den mere samfundsmæssige bekymring for kriminalitet er derimod faldet meget de seneste ti år, og var i 2005 halveret i forhold til begyndelsen af 1990’erne.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Det er en meget interessant undersøgelse. Som justitsminister er jeg selvsagt glad for, at danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet er faldet markant. Regeringen har og vil forsat have fokus på at bekæmpe kriminalitet – det gælder også den mere borgernære form for kriminalitet som tyveri, hærværk og vold."

På baggrund af ovennævnte offerundersøgelse offentliggøres om kort tid en separat og mere detaljeret rapport om voldskriminalitetens omfang og karakter i Danmark.

Du kan finde rapporten her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningschef Britta Kyvsgaard på telefon: 7226 8440.