Lene Espersen accepterer bøde og betinget frakendelse for færdselsuheld

Anklagemyndigheden har nu vurderet, hvilke konsekvenser det skal have for Lene Espersen, at hun fredag den 29. september var impliceret i et færdselsuheld.

Da Lene Espersen i egen bil var på vej til lufthavnen for at hente sin mor, overså hun en knallertkører i forbindelse med et højresving. Heldigvis skete påkørslen ved lav fart. Lene Espersen kontaktede efter uheldet 112.

Anklagemyndigheden har nu gennemgået sagen og indstiller, at Lene Espersen idømmes en bøde på 1500 kr. og en betinget frakendelse af førerretten. Det betyder, at hun skal op til en kontrollerende køreprøve.

Lene Espersen påtager sig det fulde ansvar for uheldet og accepterer anklagemyndighedens indstilling.

Lene Espersen siger:

"Jeg er meget ked af episoden. Jeg påtager mig det fulde ansvar for uheldet og accepterer fuldt ud, at jeg skal betale en bøde og samtidig får en betinget frakendelse af førerretten, som indebærer, at jeg skal op til en kontrollerende køreprøve.

Praksis i denne type sager er og skal være streng og indebærer som hovedregel en betinget frakendelse af førerretten. Dette gælder naturligvis også for mig.

Jeg har været meget berørt af hændelsen, og mine tanker går til den kvinde, jeg desværre kom til at ramme. Jeg har efter uheldet haft lejlighed til at tale med hende nogle gange, hvilket jeg har været meget glad for." 

 

Baggrund

Det følger af reglerne, at sådanne sager om frakendelse af førerretten skal behandles i retten – også selv om den pågældende accepterer anklagemyndighedens sanktionspåstand.

Lene Espersens sag skal derfor behandles i byretten, selv om Lene Espersen fuldt ud påtager sig ansvaret for uheldet og accepterer sanktionspåstanden. Lene Espersen agter ikke at benytte en advokat under sagen.

Folketinget vil derfor nu - i overensstemmelse med grundlovens regler herom - blive bedt om at ophæve Lene Espersen immunitet som medlem af Folketinget, så anklagemyndigheden kan indbringe sagen for retten.

 

Fakta om betinget frakendelse af førerretten

En betinget frakendelse medfører ikke i sig selv et forbud mod at føre motordrevet køretøj. Når førerretten er blevet frakendt betinget, skal føreren inden for en frist, der fastsættes af politiet, aflægge en kontrollerende køreprøve. Dette indebærer, at man skal bestå en teoretisk og en praktisk køreprøve.