Bedre forhold for forsøgsdyr

Regeringen har oprettet et forum for alternative metoder til dyreforsøg. Det nye forum, der kaldes Dacopa, skal arbejde for udviklingen af nye metoder, der kan begrænse brugen af forsøgsdyr. Dacopa skal desuden sikre, at dyr, der indgår i forsøg, bliver udsat for mindst mulig belastning.

Dacopa, der er en forkortelse for "Danish Consensus Platform for 3R Alternatives to Animal Experimentation", er oprettet efter anbefaling fra Rådet for Dyreforsøg, Det Dyreetiske Råd og Teknologirådet.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Med det nye forum ønsker vi at øge fokus på udviklingen af alternative metoder til dyreforsøg, så vi kan få begrænset antallet af dyr, som anvendes til forsøg. Jeg er samtidig overbevist om, at arbejdet i Dacopa vil få stor betydning for dyrevelfærden hos forsøgsdyr.

Regeringen lægger afgørende vægt på at sikre et meget højt dyrevelfærdsmæssigt niveau, og jeg er derfor glad for, at vi med Dacopa nu har fået et vigtigt samarbejdsforum for aktørerne på dyreforsøgsområdet."

Dacopa består af en formand og otte andre medlemmer og får bl.a. til opgave at udgøre et samarbejdsorgan og diskussionsforum for interessenterne på dyreforsøgsområdet, ligesom Dacopa skal støtte og motivere interessenterne på dyreforsøgsområdet i arbejdet med alternative metoder til dyreforsøg.

Justitsministeren har udpeget professor, dr. med., dyrlæge Ove Svendsen som formand for Dacopa. Ove Svendsen er professor i farmakologi og veterinær terapi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Dacopas øvrige otte medlemmer er udpeget af justitsministeren efter udtalelse fra repræsentanter for industrien, forskningen, myndighederne og dyrebeskyttelsesforeningerne.

 

Til baggrund

I marts 2004 anbefalede Rådet for Dyreforsøg, Det Dyreetiske Råd og Teknologirådet justitsministeren at etablere et forum, som kunne være medlem af ecopa (European Consensus Platform for 3R Alternatives to Animal Experimentation). Ecopa er en europæisk non-profit paraplyorganisation, som har til formål at udvikle samt øge udbredelsen af - og kendskabet til - alternativer til dyreforsøg med henblik på en delvis afvikling af dyreforsøg. Ecopas medlemmer udgøres af nationale samarbejdsorganer med repræsentanter fra industrien, forskningen, myndighederne og dyrebeskyttelsesforeningerne.

På den baggrund er Dacopas medlemmer (bortset fra formanden) udpeget efter udtalelse fra Dansk Industri, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen samt en række dyrebeskyttelsesforeninger.

Dacopas formand, Ove Svendsen, er uddannet dyrlæge fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1971 og blev efterfølgende lic.med.vet. samme sted i 1974. I 1989 blev Ove Svendsen dr.med. fra Københavns Universitet. Han har bl.a. været ansat hos H. Lundbeck A/S og i kontraktforskningslaboratoriet Scantox A/S og blev i 1996 udnævnt til professor i farmakologi og veterinær terapi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. I 2001 blev han udnævnt som formand for Det Veterinære Sundhedsråd. Ove Svendsen er desuden tidligere medlem af Rådet for Dyreforsøg (1993-2001) og har tillige fra 1994-2002 været dansk repræsentant i den europæiske videnskabelige komité (ESAC), der rådgiver det europæiske center for validering af alternative metoder til dyreforsøg (ECVAM).

Læs forretningsorden for Dacopa her (pdf)

Se en oversigt over Dacopas medlemmer her (pdf)
 

Yderligere oplysninger om Dacopa kan fås ved henvendelse til Justitsministeriet, fuldmægtig Lise Garkier Hendriksen, på tlf.nr. 72 26 85 17 eller via e-post til [email protected]. Ove Svendsen kan kontaktes på tlf.nr. 35 28 31 65 eller via e-post til [email protected].