Pressemeddelelser 2006

 • Offentliggørelse af køreskolers dumpeprocenter

  Justitsministeren har besluttet, at køreskolernes dumpeprocenter skal offentliggøres. Det er hensigten at ordningen – som forventes etableret i løbet af 2007 – skal omfatte oplysninger om dumpeprocenter for både teoriprøver og praktiske prøver for hver enkelt køreskole.
 • Hurtigere behandling af konkursboer

  Justitsminister Lene Espersen har i dag fra Konkursrådets formand landsdommer Lars Lindencrone Petersen modtaget rådets betænkning nr. 1484/2006 om hurtigere behandling af konkursboer.
 • Retsplejerådet afgiver betænkning om retsmægling

  Justitsminister Lene Espersen har fra Retsplejerådets formand landsretspræsident Bjarne Christensen modtaget Retsplejerådets betænkning nr. 1481/2006 om reform af den civile retspleje V (Retsmægling). Betænkningen er et delresultat af Retsplejerådets generelle gennemgang af den civile retspleje.
 • Ny formand for Pressenævnet og ny stedfortræder for denne

  Justitsministeren har efter indstilling fra Højesterets præsident beskikket højesteretsdommer Jytte Scharling som formand for Pressenævnet fra den 1. april 2007. Højesteretsdommer Jytte Scharling afløser højesteretsdommer Niels Grubbe, der efter anmodning er blevet fritaget for hvervet med virkning...
 • Udvalg foreslår adgangen til at foretage tv-overvågning udvidet

  Fremover skal butikker, pengeinstitutter samt hotel- og restaurationsvirksomheder have mulighed for at foretage tv-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og facader. Muligheden for tv-overvågning skal også omfatte arealer i direkte tilknytning hertil, når dette er nødvendigt af hensyn til...

Pages