Pressemeddelelser 2005

  • Afklaring af retstilstanden vedrørende digital signatur

    Justitsminister Lene Espersen har fra Udvalget om retsvirkningerne af digital signatur mv. modtaget delbetænkning II om e-signaturs retsvirkninger. Digital signatur er en teknisk metode, der anvendes til at sikre dels identiteten på afsenderen af et elektronisk dokument, dels at dets indhold ikke...
  • Fordeling af dyrevelfærdspuljen på finansloven 2005

    Med det formål at forbedre dyrevelfærden besluttede regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med indgåelse af aftalen om finansloven for 2005 at oprette en dyrevelfærdspulje, der kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Puljens samlede beløb udgør i 2005 i alt 5 mio...

Pages