Skærpede afsoningsforhold for kriminelle indvandrere

Justitsminister Lene Espersen har i dag bedt Kriminalforsorgens ledelse om at udarbejde et samlet oplæg til styrkelse af indsatsen over for den voksende gruppe af indsatte i danske fængsler med anden etnisk baggrund end dansk. Det sker i forlængelse af, at justitsministeren i dag har modtaget rapporten fra den arbejdsgruppe om håndteringen af etniske minoriteter i Kriminalforsorgen, som efter aftale med ministeren blev nedsat sidste år.

Arbejdsgruppen kommer i rapporten med en række anbefalinger, som skal medvirke til at sprede navnlig de unge indvandrere i fængsler og arresthuse og derved modvirke negativ gruppedannelse. Herudover anbefales en række tiltag som skal styrke resocialiseringen og de unges motivation for at leve en kriminalitetsfri tilværelse som en aktiv del af det danske samfund.

Arbejdsgruppen har ikke beskæftiget sig med spørgsmålet om etniske indsatte med tilknytning til særlige kriminelle grupperinger som for eksempel Black Cobra, Den Internationale Klub mv., eller indvandrere som herudover optræder negativt styrende i fængslerne.

 

Derfor har justitsministeren i dag bedt om et samlet oplæg med følgende tre elementer:

  • Større spredning af unge indvandrere for at sikre en mere jævn fordeling af disse i kriminalforsorgens institutioner og en styrket individuel indsats med hensyn til undervisning og arbejdstræning mv. (jf. arbejdsgruppens anbefalinger)
  • Strengere afsoningsforhold for organiserede kriminelle indvandrere, så disse i lighed med rockerne kan anbringes i mindre særafsnit, der er indrettet og bemandet på en sådan måde, at personalet kan håndtere dem, og hvor de ikke kan styre og påvirke andre indsatte i fængslet i negativ retning.
  • Håndtering af negativt stærke indsatte med anden etnisk baggrund, som uden at indgå i kriminelle netværk optræder negativt styrende, og som modarbejder fængselspersonalets håndhævelse af reglerne, herunder i forhold til den samlede gruppe af indsatte med anden etnisk baggrund.

 

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Det er vigtigt, at indsatsen overfor indvandrerproblemet i fængslerne foregår på flere fronter. Unge indvandrere, som er kommet i konflikt med loven, men som ønsker at vende tilbage til en kriminalitetsfri tilværelse, skal støttes aktivt og skånes for negativt gruppepres. Den hårde kerne, som ikke vil følge spillereglerne, skal forhindres i at påvirke de andre negativt, og skal anbringes under forhold, der gør det muligt for personalet at styre dem. Det gælder for indvandrerne som for rockerne, at det er de ansatte og ikke de indsatte, der bestemmer i fængslerne".

Arbejdsgruppens rapport, som i dag er sendt i høring, er tilgængelig på www.kriminalforsorgen.dk