Regeringen vil skærpe straffen for særligt hensynsløs kørsel

Justitsminister Lene Espersen sender i dag et lovudkast i høring, hvori der foreslås en markant skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab og betydelig personskade, der sker i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel.

Det foreslås således, at uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig personskade, der sker i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel, fremover som udgangspunkt skal straffes lige så strengt som uagtsomt manddrab/betydelig personskade i forbindelse med spirituskørsel.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Både spirituskørsel og særligt hensynsløs kørsel medfører ofte meget alvorlige ulykker i trafikken.

Den særligt hensynsløse kørsel er karakteriseret ved forsætlige og grove overtrædelser af færdselsloven, hvor føreren bevidst sætter sig ud over hensynet til andres sikkerhed. Det kan f.eks. være betydelige hastighedsovertrædelser eller kørsel venstre om helleanlæg i områder med mange andre trafikanter eller væddeløbskørsel. En sådan kørsel er ikke mindre alvorlig eller mindre risikobetonet end spirituskørsel.

Med forslaget lægges der derfor op til, at uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig personskade, der sker i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel, fremover som udgangspunkt straffes lige så strengt som uagtsomt manddrab og betydelig personskade i forbindelse med spirituskørsel.

Med en markant skærpelse af straffen vil regeringen sende et klart signal om, hvor uacceptabelt det er at køre særligt hensynsløst i trafikken.”

 

Fakta om lovforslaget

I retspraksis er der i dag et forskelligt udgangspunkt for strafudmålingen afhængigt af, om der er tale om uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel eller uagtsomt manddrab i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel.

Som udgangspunkt bliver spiritusbilisterne straffet hårdest.

Lovudkastet indeholder forslag om at ændre straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig personskade, således at uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig personskade, der sker i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel, fremover som udgangspunkt straffes lige så strengt som uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig personskade i forbindelse med spirituskørsel.

Det forudsættes, at der i retspraksis sker en forhøjelse af strafudmålingsniveauet i sager om uagtsomt manddrab i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel, således at straffen for uagtsomt manddrab ved særligt hensynsløs kørsel, der i normaltilfældene i dag straffes med 6-8 måneders fængsel, forhøjes til fængsel i 10-12 måneder. Det svarer til straffen for uagtsomt manddrab, der sker i forbindelse med spirituskørsel. Herved sidestilles særligt hensynsløs kørsel med spirituskørsel i tilfælde, hvor kørslen resulterer i uagtsomt manddrab.

I lovudkastet understreges det, at i tilfælde, hvor der i forbindelse med den særligt hensynsløse kørsel har foreligget en kombination af flere grove overtrædelser af færdselsloven, bør der forekomme straffe, som ligger væsentligt over normalniveauet på 10-12 måneders fængsel.

Lovudkastet tilsigter som udgangspunkt en tilsvarende forholdsmæssig forhøjelse i sager om uagtsom betydelig personskade, der sker i forbindelse med særligt hensynsløs kørsel. Det forudsættes således, at uagtsom betydelig personskade ved særligt hensynsløs kørsel skal straffes med 2-5 måneders fængsel i normaltilfældene. Det svarer til straffen for uagtsom betydelig personskade, der sker i forbindelse med spirituskørsel. Lovudkastet er sendt i høring med henblik på fremsættelse af et lovforslag i indeværende folketingssamling.