Radiokommunikation

På baggrund af den seneste tids medieomtale vedrørende et fælles radiokommunikationssystem skal det understreges, at arbejdet med indførelse af et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem er godt på vej og følger den tidsplan, der fremgår af aftalen om forsvarets ordning fra 2005 - 2009.

Det tværministerielle udvalg, der skal fremkomme med en teknisk løsning af det tværsektorielle radiokommunikationsbehov mellem beredskabsmyndighederne, skal således udarbejde et beslutningsoplæg, der kan forelægges regeringen allerede i begyndelsen af 2006. Herefter kan implementeringen, herunder systemanskaffelse, terminalindkøb mv. indledes, således at det nye system kan tages i brug fra 2007.

Justitsminister, Lene Espersen, udtaler:

”Regeringens planer om at indføre et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem er i fuld gang med at blive realiseret. Man skal i den forbindelse huske på, at der er tale om et omfattende projekt med mange brugere, som ikke kan anskaffes fra den ene dag til den anden. Men jeg er overbevist om - og føler mig helt tryg ved - at det tværministerielle udvalg med Rigspolitiet som formand nok skal gøre alt for, at den fastlagte tidsplan holder, således at de første nye radioer i et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab i Danmark kan være på gaden allerede i 2007.”

Yderligere information om udvalgets arbejde kan fås ved henvendelse til Rigspolitichefen (vicerigspolitichef Erik Justesen), telefon 33 14 88 88.