Positiv evaluering af forsøgsordningen med retsmægling

Den 1. marts 2003 iværksatte Justitsministeriet, Domsstolsstyrelsen og Advokatrådet en fælles forsøgsordning med retsmægling ved byretterne i København, Århus, Ålborg og Roskilde og ved Vestre Landsret. I marts 2004 gennemførtes en midtvejsevaluering af forsøget, og i december 2004 blev det besluttet at forlænge forsøgsordningen, mens Retsplejerådet overvejer, om der bør etableres en permanent, landsdækkende ordning.

Der er nu gennemført en evaluering af forsøgsordningen, der skal danne grundlag for Retsplejerådets overvejelser. Evalueringen er gennemført af Justitsministeriets Forskningsenhed.

Evalueringsrapporten konkluderer bl.a., at retsmægling samlet set i langt hovedparten af sagerne og af langt hovedparten af de involverede vurderes som vældig positiv og som en konfliktløsningsform, der indebærer en række fordele. Blandt såvel retsmæglerne som parterne og partsadvokaterne er der stor opbakning bag forsøgsordningen, og et stort flertal vil anbefale ordningen.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Jeg er glad for de meget positive erfaringer med forsøgsordningen om retsmægling, som evalueringsrapporten peger på.

Disse erfaringer stemmer godt overens med målsætningen i regeringsgrundlaget om at udbrede anvendelsen af retsmægling som konfliktløsningsmiddel til alle landets domstole.

Jeg har derfor nu bedt Retsplejerådet udarbejde et forslag til udformningen af en permanent, landsdækkende ordning for retsmægling.”

 

Baggrund

Retsmægling er et alternativ til traditionel domstolsbehandling. Ved retsmægling hjælper en mægler, der er enten dommer eller advokat, parterne med selv at finde frem til konfliktens kerne og derefter blive enige om en holdbar løsning på striden. Retsmægleren kan ikke træffe nogen afgørelse i sagen, og forløbet kan til enhver tid afbrydes, hvis en af parterne ønsker det. Sker det, fortsætter sagen sin normale gang ved retten.

Af regeringsgrundlaget fra 17. februar 2005 (Nye Mål) fremgår, at regeringen ønsker at udvide brugen af smidige og fleksible former for konfliktløsning, og at regeringen vil udbrede anvendelsen af retsmægling som konfliktløsningsmiddel til alle landets domstole.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Justitsministeriet, konsulent Birgitte Grønborg Juul, tlf. 33 92 29 49

Justitsministeriets Forskningsenhed, forskningschef Britta Kyvsgaard, tlf. 33 95 41 84