Pas på kørekortet!

Den 1. september træder den nye klippekortordning i kraft. Samtidig bliver straffen for spirituskørsel væsentlig skærpet. De to lovændringer betyder, at kørekortet meget hurtigt kommer i fare, hvis man kører ulovligt. For nye bilister er reglerne særligt skærpede.

Klippekortet betyder, at man oven i bøden også får et klip, hvis man udsætter andre for fare. For eksempel hvis man kører over 30 pct. for stærkt, kører over for rødt, eller hvis børn under 15 år ikke er spændt fast i bilen. 3 klip inden for 3 år medfører en betinget frakendelse af kørekortet.

Ved spirituskørsel er der fremover slet ingen chancer, før hammeren falder. Kørekortet frakendes altid betinget eller ubetinget afhængigt af promillen. Bøderne er forhøjet, og alle spritbilister skal på obligatorisk kursus om Alkohol og Trafik. Ved meget høje promiller og i gentagelsestilfælde straffes med fængsel.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

"Trafikulykker har store menneskelige omkostninger, og regeringens klare mål er derfor, at antallet af ulykker skal nedbringes. Med lovændringerne sender vi et signal til bilisterne om, at vi ikke tolererer hverken spirituskørsel eller anden hensynsløs adfærd i trafikken. Jeg er sikker på, at både klippekortet og de nye strenge straffe for spirituskørsel vil have en mærkbar præventiv effekt og få folk til at tænke sig grundigt om, inden de udsætter andre for fare."

 

Særligt skrappe regler for unge

For nye bilister, der har erhvervet kørekort inden for de seneste 3 år, er reglerne endnu strengere. De skal kun have 2 klip inden for 3 år, så får de kørselsforbud. Spirituskørsel udløser også et kørselsforbud.

"Klippekortet og de skærpede sanktioner for spirituskørsel er to meget vigtige nye tiltag for at forbedre færdselssikkerheden. Jeg tror, den præventive virkning vil være meget effektiv, og dermed vil det få en positiv indflydelse på antallet af dræbte og kvæstede i trafikken. Samtidig er signalværdien i, at det er uacceptabelt at køre spirituskørsel og at køre for stærkt, noget der er vigtigt på længere sigt, fordi det vil være med til at forme den fremtidige trafikkultur", er meldingen fra Rådet for Større Færdselssikkerheds direktør, René la Cour Sell.

 

Information til alle

Rådet for Større Færdselssikkerhed informerer om de nye lovændringer via en husstandsomdelt folder, annoncer, radiospots og bannere på nettet. Yderligere information findes på www.sikkertrafik.dk

 

Fakta om klippekortet

Klippekortet gælder for grove overtrædelser af Færdselsloven, som ikke i sig selv medfører frakendelse af kørekortet, men som udsætter andre for fare.

3 klip inden for 3 år medfører betinget frakendelse af kørekortet. Hvert klip gælder i 3 år fra datoen for forseelsen. Derefter bliver det slettet.

 

Man får et klip, hvis man:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 pct.
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne om vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinier ved overhaling
 • Øger hastigheden, når man bliver overhalet
 • Overhaler ved et fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller kører væddeløbskørsel på vej
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Ikke sørger for, at passagerer mellem 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel

Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.

For nye bilister, der har erhvervet kørekort inden for de seneste 3 år, er klippekortreglerne strengere. Kun 2 klip inden for 3 år udløser kørselsforbud. Det betyder, at kørekortet skal afleveres, og at man skal gennemføre 7 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer samt bestå en almindelig teori- og køreprøve for at få kortet tilbage.

 

Fakta om spiritusstramningerne

Fremover bliver der slået hårdt ned på enhver form for spirituskørsel – det gælder også promiller lige over 0,5. Af samme grund er begrebet "promillekørsel" afskaffet. Fremover kaldes al kørsel med spiritus i blodet spirituskørsel.

1. gang, man kører spirituskørsel, får man:

 • Frakendt kørekortet

0,51-1,2 promille: betinget frakendelse/ny bilist: kørselsforbud
over 1,2 promille: ubetinget frakendelse i min. 3 år

 • ·En bøde

0,51 – 2,0 promille: Bøde = netto månedsløn x promille

Over 2,0 promille: 20 dages betinget fængsel og bøde på en måneds nettoløn

 • Alkohol- og Trafikkursus

Der skal gennemføres et obligatorisk kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) for egen regning. Kurset varer 4 x 2 1/2 time og koster pt. 2000 kr.

 

I gentagelsestilfælde er straffen endnu hårdere. Fx får man altid en betinget fængselsstraf, 2. gang man kører spirituskørsel. 3. gang får man ubetinget fængsel. Bliver man taget med over 1,2 promille 3 gange inden for 3 år, bliver bilen konfiskeret og overgår til statens ejendom.

Nye bilister får kørselsforbud, første gang de kører spirituskørsel med mellem 0,5 – 1,2 promille, hvor andre "nøjes" med en betinget frakendelse.