Lene Espersen indkaldt til undersøgelseskommissionen i Dan Lynge-sagen

Undersøgelseskommissionen i Dan Lynge-sagen har indkaldt justitsminister Lene Espersen til at afgive forklaring for kommissionen den 26. april 2005.

I den anledning udtaler justitsminister Lene Espersen:

”Det er efter min opfattelse helt naturligt, at undersøgelseskommissionen har indkaldt mig til at afgive forklaring.

Undersøgelseskommissionen er jo som bekendt nedsat på mit eget initiativ, fordi jeg ønsker en uvildig undersøgelse af Dan Lynge-sagen - og det omfatter også Justitsministeriets besvarelse af et folketingsspørgsmål om kontakter mellem politiet og Dan Lynge. Jeg finder det derfor helt forståeligt og rigtigt, at kommissionen ønsker også at høre min forklaring om dette spørgsmål, og jeg er tilfreds med, at jeg nu får lejlighed til over for kommissionen at redegøre for baggrunden for mit svar til Folketinget.

Som sagt ved flere lejligheder i de forgangne år er det min klare opfattelse, at jeg ikke har misinformeret Folketinget. Men da jeg nu skal afgive forklaring for kommissionen, kan jeg naturligvis ikke kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.”