Intensiveret indsats mod udeblevne fanger

Justitsminister Lene Espersen og kriminalforsorgen har på et møde i dag besluttet, at der skal iværksættes yderligere initiativer til at sikre, at indkaldte afsonere møder op til den aftalte tid i de åbne fængsler.

Sidste år strammede kriminalforsorgen kursen overfor udeblevne afsonere. Bl.a. blev det bestemt, at udeblivelse fra afsoning forringer de indsattes muligheder for at blive prøveløsladt tidligere under den såkaldte "noget for noget-ordning". Ligesom udeblivelse kan føre til begrænsning i udgangsmulighederne og til at man placeres i lukket fængsel.

Den strengere kurs har resulteret i et fald. I perioden januar 2005 – maj 2005 var andelen af fængselsdømte, der udeblev fra tilsigelse til afsoning i gennemsnit 20,9 procent. Til sammenligning var andelen i samme periode i 2004 24,2 procent. Der er således i 2005 sket et fald i andelen af udeblevne på 13,6 procent.

Tallet er dog stadig for højt, og derfor er det besluttet, at der skal ske yderligere stramninger.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Det er ikke acceptabelt for retsfølelsen, at dømte ikke møder op til den aftalte tid i de åbne fængsler. Samtidig vanskeliggør udeblivelserne kriminalforsorgens planlægning. Derfor har jeg sammen med kriminalforsorgens ledelse i dag besluttet at stramme kursen yderligere over for de udeblevne afsonere."

 

De nye initiativer vil bl.a. medføre følgende:

  • Politiet skal endnu hurtigere end i dag opspore og hente de personer, der udebliver fra afsoning. Justitsministeriet vil løbet af kort tid udsende en cirkulæreskrivelse til politiet, der understreger vigtigheden af, at udeblevne dømte så hurtigt som muligt bliver anholdt og indsat til afsoning.
  • Justitsminister Lene Espersen vil i den kommende folketingssamling fremsætte et lovforslag, der vil medføre, at personer, der udebliver uden lovlig grund automatisk fratages muligheden for at få udgang i de første 3 måneder af deres afsoningsperiode (udgangskarantæne).

 

Justitsminister Lene Espersen fortsætter:

"Der er behov for en strammere kurs. Den indfører vi nu, og jeg har en klar forventning om, at disse initiativer vil få en mærkbar betydning. Skulle det imidlertid vise sig, at tiltagene ikke er tilstrækkelige, så er jeg parat til at stramme yderligere."

Både kriminalforsorgen og justitsministeren understreger, at udeblevne afsonere selvfølgelig ikke går fri fra afsoning - blot fordi de bliver væk i første omgang. De kommer selvsagt ind på et senere tidspunkt – ligesom det er værd at understrege, at der er personer med mildere domme, der skal afsone i åbne fængsler, der i dag volder kriminalforsorgen problemer ved udeblivelser. Personer der er idømt længerevarende fængselsstraffe for alvorlig kriminalitet overgår normalt direkte fra varetægtsfængsel til afsoning i fængsel umiddelbart efter dom.

Kriminalforsorgen understreger også, at de udeblevne afsonere ikke medfører tomme fængselspladser, da kriminalforsorgen løbende kalkulerer med en vis udeblivelse, så kapaciteten kan udnyttes fuldt ud.