Dyreforsøgstilsynets årsberetning for 2004

Beretningen beskriver de dyreforsøgsaktiviteter, der er blevet tilladt i 2004.

I 2004 var der 406 personer, som havde tilladelse til at foretage dyreforsøg. Dyreforsøgstilsynet har aflagt 48 besøg i form af inspektioner og overværelse af demonstrationer på institutioner og i virksomheder med ca. 250 tilladelsesindehavere. 18 inspektionsbesøg var uanmeldte. I de fleste tilfælde er flere tilladelsesindehaveres aktiviteter blevet inspiceret ved samme besøg.

Beretningen indeholder endvidere statistiske oplysninger om dyreforsøg, der er udført eller påbegyndt i 2004, idet forsøg kan løbe over flere år. Statistikken angiver kun antallet af dyr, som er indgået i forsøg, der er igangsat i 2004, uanset om tilladelsen er meddelt i 2004 eller i tidligere år. Af statistikken for 2004 fremgår, at der i alt er anvendt 351.024 dyr til forsøg, mens tallet for 2003 var 366.954, for 2002 var 371.072 og for 2001 var 358.066.

Antallet af anvendte dyr til forsøg er fra 2003 til 2004 faldet med 15.930, hvilket svarer til et fald på 4,3 %.

Ca. 82 % af årets forsøgsdyr er mus og rotter. Herudover udgør fisk, grise, fugle, kaniner, marsvin og andre gnavere de største grupper. I de forsøg, der blev igangsat i 2004, blev der anvendt 303 hunde og 26 katte, mens der ikke blev anvendt nogen aber.

Årsberetningen indeholder ikke gengivelse af de afgørelser, der i årets løb er truffet vedrørende ansøgninger om tilladelse til at udføre dyreforsøg, da disse siden den 1. januar 2003 løbende er offentliggjort på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside. Afgørelserne og de tilhørende ansøgninger kan ses på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside: www.dyreforsoegstilsynet.dk

Beretningen udleveres gratis ved henvendelse til Dyreforsøgstilsynet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, tlf. 72 26 86 21, så længe lager haves. Beretningen kan også læses på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside: www.dyreforsoegstilsynet.dk.