Bedre samarbejdsforhold i Hjørring Politi

Der skal fortsat arbejdes på at forbedre arbejdsklimaet i Hjørring Politi. Det mener justitsminister Lene Espersen, der i dag har modtaget en redegørelse fra Politimesteren i Hjørring og Rigspolitichefen om samarbejdsforholdene i Hjørring Politi.

Det fremgår bl.a. af redegørelsen, at arbejdsmiljøet i Hjørring Politi har udviklet sig i positiv retning, men Politimesteren i Hjørring vil i samarbejde med Rigspolitichefen løbende følge udviklingen og fortsat tage initiativer til at forbedre samarbejdsforholdene på politigården i Hjørring.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Jeg lægger meget stor vægt på, at samarbejdsforholdene i politiet er så gode som overhovedet muligt.

Jeg har tillid til, at politimesteren og Rigspolitichefen vil gøre, hvad de kan for at løse problemerne omkring samarbejdsforholdene i Hjørring Politi.

For at følge udviklingen har jeg nu bedt politimesteren og Rigspolitichefen om inden årets udgang at komme med en statusredegørelse for udviklingen i samarbejdsforholdene og for de initiativer, der iværksættes for at forbedre arbejdsklimaet.”