Pressemeddelelser 2005

 • Borgermøder om politi- og domstolsreform

  Justitsminister Lene Espersen tager i begyndelsen af januar rundt i landet for at præsentere og diskutere regeringens forslag til den kommende reform af politi og domstole.
 • Retsplejerådet afgiver betænkning om gruppesøgsmål

  Justitsminister Lene Espersen har fra Retsplejerådets formand landsretspræsident Bjarne Christensen modtaget Retsplejerådets betænkning nr. 1468/2005 om reform af den civile retspleje IV (Gruppesøgsmål mv.). Betænkningen er et delresultat af den generelle gennemgang af den civile retspleje, som...
 • Forslag til en politireform og en domstolsreform

  Justitsminister Lene Espersen har i dag offentliggjort regeringens forslag til en reform af politiet og af domstolene. Reformen skal sikre borgerne et bedre politi og en hurtig og effektiv behandling ved domstolene.
 • Tiltale i sagen vedrørende Al-Aqsa Foreningen i Danmark

  Justitsminister Lene Espersen har i dag tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale mod både to medlemmer af Al-Aqsa foreningen i Danmark og foreningen selv for overtrædelse af straffelovens § 114 a om terrorfinansiering (subsidiært straffelovens § 114 b om medvirken til terror eller...
 • Rigsadvokatens redegørelse om Pædofilgruppen

  Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Rigsadvokatens redegørelse vedrørende muligheden for at søge Pædofilgruppen og DPA-Gruppe 04 opløst ved dom.

Pages