Pressemeddelelser 2004

 • 175 ekstra fængselspladser til Kriminalforsorgen

  Regeringen har i dag besluttet at oprette 175 ekstra fængselspladser, som skal medvirke til at få bugt med de lange ventetider og det meget høje belæg i Kriminalforsorgens institutioner. Samtidig vil der blive sat ind overfor de problemer, som fængslerne i dag har med at håndtere negativt stærke...
 • Undersøgelse af Pædofilgruppen

  Justitsminister Lene Espersen vil nu bede Rigsadvokaten om i samarbejde med politiet at foretage en undersøgelse af Pædofilgruppen.
 • Strafskærpelser virker

  Regeringen gennemførte i 2002 en række ændringer af straffeloven, der havde til formål at skærpe straffene for bl.a. vold, voldtægt, seksuelt misbrug af børn, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, uagtsomt manddrab og fareforvoldelse i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel,...
 • Indgreb skal hindre vold og overgreb i hjemmet

  Justitsminister Lene Espersen har modtaget Strafferetsplejeudvalgets seneste betænkning nr. 1439/2004 om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv.
 • Justitsministeren skærper indsatsen mod narko mv. i fængslerne

  Justitsministeren fremsætter i næste uge et lovforslag om en skærpet indsats mod narko og andre ulovlige stoffer, som bl.a. har til formål at bekæmpe indsmugling af, handel med og misbrug af euforiserende stoffer og dopingmidler i kriminalforsorgens institutioner.

Pages