Pressemeddelelser 2004

 • Regeringen vil skærpe sanktioner for spirituskørsel

  Justitsminister Lene Espersen har netop modtaget en betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Betænkningen er afgivet af Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel mv.
 • Konkursrådet afgiver betænkning om gældssanering

  Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Konkursrådets betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering fra rådets formand retspræsident Jens Feilberg, Sø- og Handelsretten.
 • Betænkning om det grønlandske retsvæsen

  Højesteretsdommer Per Walsøe har i dag afleveret Den Grønlandske Retsvæsenskommissions betænk­ning til justitsminister Lene Espersen og vil senere i dag aflevere betænkningen til landsstyremedlem for selvstyre, råstoffer og justitsvæsen Jørgen Wæver Johansen, Grønlands Landsstyre.
 • Udvalg foreslår helt ny navnelov

  Justitsminister Lene Espersen har netop modtaget en betænkning om en gennemgribende revision af navneloven. Betænkningen er afgivet af et udvalg, som Lene Espersen nedsatte i december 2002.
 • Nyt udvalg om advokatbranchen

  Regeringen har besluttet at nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold.

Pages