Pressemeddelelser 2004

 • Nedsættelse af et tv-overvågningsudvalg

  Justitsministeren har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal foretage en gennemgang af de gældende bestemmelser i lovgivningen om tv-overvågning.
 • Skærpet sikkerhed for offentlige forlystelser

  Justitsministeriet har netop sendt et udkast til nyt cirkulære om offentlige forlystelser i høring. De nye regler, som forventes at træde i kraft den 1. november 2004, indebærer navnlig en skærpelse af tilsyns- og kontrolreglerne for de forlystelsesapparater, der kan indebære en særlig risiko for...
 • Spritbilister skal afsone med elektronisk fodlænke

  Spritbilister kan fremover komme til at afsone deres straf med elektronisk fodlænke. Som led i regeringens skærpede kurs overfor spirituskørsel mv. har justitsminister Lene Espersen besluttet at forslå en helt ny afsoningsform i Danmark.
 • Nye celler til negativt stærke fanger

  Justitsminister Lene Espersen indvier i dag en særligt sikret arrestafdeling med 25 pladser på Politigårdens Fængsel i København.
 • Nye pas og øget sikkerhed ved pasudstedelse

  Den 1. oktober 2004 indføres en ny dansk pasmodel i Danmark. Den nye pasmodel afviger ikke væsentligt fra de eksisterende pas, men passet indeholder en række nye sikkerhedselementer for at forhindre forfalskning.
 • Flere kriminelle i DNA-register

  Justitsminister Lene Espersen har netop sendt et udkast til lovforslag i høring om udvidelse af politiets DNA-profilregister. Med lovforslaget udvides DNA-profilregisteret betragteligt, så det i fremtiden vil omfatte samme personkreds, som Fingeraftryksregisteret gør i dag.
 • Ny præsident for Højesteret

  Justitsminister Lene Espersen har i dag orienteret regeringen om, at højesteretspræsident Jacques Hermann har søgt sin afsked på grund af alder med udgangen af november 2004.

Pages