Terrorhandlingen i Spanien

Justitsminister Lene Espersen udtaler om sikkerhedsniveauet i Danmark:

"Regeringen følger situationen meget nøje, og de danske efterretningstjenester er i løbende og tæt kontakt med deres relevante udenlandske samarbejdspartnere.

Beredskabet i Danmark er i forvejen forhøjet i lyset af terrorangrebene på USA den 11. september 2001. De relevante danske myndigheder er meget opmærksomme på sikkerheden herhjemme, og Politiets Efterretningstjeneste vurderer i den forbindelse hele tiden, om det er nødvendigt med yderligere tiltag. De spanske myndigheders efterforskningsresultater i sagen vil naturligvis indgå i disse overvejelser."