Opstramning af rockernes afsoningsforhold

Justitsminister Lene Espersen strammer nu yderligere op på rockernes afsoningsforhold i de danske fængsler.

Justitsministerens nye initiativer kommer i forlængelse af den aftale om oprettelse af 25 særligt sikrede pladser i Politigårdens Fængsel, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts måned. Pladserne i Politigårdens Fængsel forventes klar til ibrugtagning til september.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”I den senere tid har vi set eksempler på, at rockere og andre negativt stærke indsatte er blevet stadigt vanskeligere at håndtere i fængslerne. Regeringen ønsker at sende et klart signal: Det er de ansatte og ikke de indsatte, der bestemmer i fængslerne. Derfor vil kriminalforsorgen på min anmodning nu iværksætte en række tiltag, som skal give personalet bedre muligheder for at håndtere de negativt stærke indsatte i de danske fængsler.

At rockere og andre negativt stærke indsatte er nødt til at holdes adskilt fra de øvrige indsatte, må naturligvis ikke føre til nogen form for positiv særbehandling. Indsatte, der ikke vil påtage sig beskæftigelse, skal selvsagt hverken have løn eller udvidet adgang til besøg.

De nye initiativer sikrer, at der fremover kommer til at gælde håndfaste og ensartede regler for de negativt stærke indsatte over hele landet. Samtidig sætter vi ind med en række ombygninger og  personalemæssige tiltag, som alle skal medvirke til at lette håndteringen af de negativt stærke indsatte og forbedre personalets arbejdsvilkår.”

De nye initiativer indebærer blandt andet:

  • De nuværende afdelinger for negativt stærke fanger – herunder rockere – i Nyborg Statsfængsel og Vestre Fængsel, som har hver ca. 20 indsatte, opdeles i mindre enheder med ca. 8-10 indsatte i hver. Det sker for at styrke orden og disciplin på afdelingerne.
  • Ledelsen af afdelingerne for negativt stærke indsatte styrkes, og der etableres en særlig efteruddannelse i konflikthåndtering mv. for personalet.
  • Der etableres et fælles regelsæt for de negativt stærke indsatte i alle fængsler med henblik på at sikre ensartede afsoningsvilkår. Blandt andet vedrørende beskæftigelsespligt, besøg, styrketræning og medbringelse af penge og egne effekter. Der vil ske en konsekvent opfølgning på overtrædelser af reglerne.
  • Voldelige eller truende indsatte overføres øjeblikkelig til mere restriktive forhold i Politigårdens Fængsel.
  • Beskæftigelsespligten håndhæves konsekvent, så alle negativt stærke indsatte fremover vil blive tilbudt beskæftigelse. Indsatte, som ikke vil beskæftiges, får ikke udbetalt løn, og vil skulle opholde sig i aflåste celler i arbejdstiden.
  • Det sikres, at negativt stærke indsatte ikke får bedre besøgsmuligheder end andre indsatte, og at besøg ikke kan foregå i arbejdstiden.
  • Forbudet mod veste og klubsymboler i fængsler og arresthuse udvides, så indsatte heller ikke kan få opbevaret veste mv. i fængslet med henblik på benyttelse ved udgang og lignende.

Det er planen, at ændringerne i regelsættet på afdelingerne for negativt stærke indsatte skal være gennemført til september, når den nye arrestafdeling i Politigårdens Fængsel er klar. Opdeling af afdelingerne vil herefter ske fortløbende og være afsluttet i foråret 2005.