Nye celler til negativt stærke fanger

Justitsminister Lene Espersen indvier i dag en særligt sikret arrestafdeling med 25 pladser på Politigårdens Fængsel i København.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Med etableringen af 25 særligt sikrede pladser på Politigårdens Fængsel er der skabt mulighed for, at de rockere, eller andre negativt stærke indsatte, der optræder voldeligt eller truende øjeblikkeligt kan overføres til et mere restriktivt regime for en periode. For mig er afdelingen et fysisk udtryk for et helt centralt princip i regeringens retspolitik – nemlig konsekvens.

Kan de stærke fanger ikke indordne sig, så må de sidde i Politigårdens Fængsel, hvor fællesskabsmulighederne er temmelig begrænsede og hvor personalet derfor har nemmere ved at styre begivenhederne og påvirke de indsatte. Det er mit håb, at vi dermed har sendt et klart signal til de rockere som ikke opfører sig ordentligt.”

 

Baggrund

Etableringen af de 25 særligt sikrede pladser i Politigårdens Fængsel er en del af den aftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts måned i år, om at udvide fængselskapaciteten med yderligere 175 pladser. De 25 pladser på Politigården er de første pladser, som er klar til at blive taget i brug.

Siden 1999 har Kriminalforsorgen etableret særlige afdelinger til rockerne, men det har vist sig nødvendigt med yderligere tiltag overfor denne gruppe. Det skyldes, at der stadig er rockere og andre negativt stærke indsatte, der skaber problemer i fængslerne og arresthusene.

Der har hidtil manglet et sted at placere denne type indsatte, som ikke er i stand til at indordne sig under forholdene i fængslerne og i arresthusene. Nu har Kriminalforsorgen mulighed for øjeblikkeligt at overføre dem til et mere restriktivt regime på Politigårdens Fængsel.

Oprettelsen af nye, permanente pladser i Politigårdens Fængsel er et af flere tiltag i regeringens ønske om en opstramning af rockernes afsoningsforhold.

Derudover arbejder Kriminalforsorgen med en generel opstramning af forholdene for de rocker-relaterede indsatte under afsoningen.

De nye initiativer indebærer blandt andet:

 • De nuværende afdelinger for negativt stærke fanger – herunder rockere – i Nyborg Statsfængsel og Vestre Fængsel, som har hver ca. 20 indsatte, opdeles i mindre enheder med ca. 8-10 indsatte i hver. Det sker for at styrke orden og disciplin på afdelingerne.
 • Ledelsen af afdelingerne for negativt stærke indsatte styrkes, og der etableres en særlig efteruddannelse i konflikthåndtering mv. for personalet.
 • Der etableres et fælles regelsæt for de negativt stærke indsatte i alle fængsler med henblik på at sikre ensartede afsoningsvilkår. Blandt andet vedrørende beskæftigelsespligt, besøg, styrketræning og medbringelse af penge og egne effekter. Der vil ske en konsekvent opfølgning på overtrædelser af reglerne.
 • Voldelige eller truende indsatte overføres øjeblikkelig til mere restriktive forhold i Politigårdens Fængsel.
 • Beskæftigelsespligten håndhæves konsekvent, så alle negativt stærke indsatte fremover vil blive tilbudt beskæftigelse. Indsatte, som ikke vil beskæftiges, får ikke udbetalt løn, og vil skulle opholde sig i aflåste celler i arbejdstiden.
 • Det sikres, at negativt stærke indsatte ikke får bedre besøgsmuligheder end andre indsatte, og at besøg ikke kan foregå i arbejdstiden.
 • Forbudet mod veste og klubsymboler i fængsler og arresthuse udvides, så indsatte heller ikke kan få opbevaret veste mv. i fængslet med henblik på benyttelse ved udgang og lignende.

Ændringerne i regelsættet på afdelingerne for negativt stærke indsatte vil være gennemført i løbet af november i år. Opdelingen af afdelingerne vil ske fortløbende og være afsluttet i foråret 2005.

Oprettelsen af 25 pladser imødekommer desuden det generelt øgede behov for flere arresthuspladser til varetægtsfanger som er negativt stærke fanger, herunder rockere.

Politigårdens Fængsel skal bruges til fire kategorier af indsatte:

 • Negativt stærke indsatte, som optræder voldeligt eller truende
 • KøbenhavnsFængslers egne varetægtsarrestanter, der er negativt stærke, men ikke nødvendigvis voldelige eller truende.
 • Andrevaretægtsarrestanter (hovedsagligt på Sjælland), der er negativt stærke, men ikke nødvendigvis voldelige eller truende
 • Afsonere med domme på op til 4 måneder, der er negativt stærke, men ikke nødvendigvis voldelige eller truende.

Politigårdens Fængsel hører under Københavns Fængsler. Der findes rockerafdelinger på Vestre Fængsel og på Statsfængslerne i Vridsløselille, Nyborg og Horsens.

Baggrundspapir om regeringens politik om nul-tolerance i fængslerne (pdf)