7 dage til 130 km/t på motorvejene

Højere hastighed stiller øgede krav til trafikanterne.

Når den generelle hastighed på motorvejene i næste uge hæves til 130 km/t, bliver det vigtigere end nogensinde, at trafikanterne overholder hastighedsgrænserne og følger færdselslovens regler.

Fra og med fredag den 30. april 2004 er den generelle hastighedsgrænse på de danske motorveje 130 km/t. Det betyder, at medmindre andet er skiltet, må man køre 130 km/t på motorveje.  Den nye hastighedsgrænse får betydning for lidt over halvdelen af motorvejsnettet.

Samtidig intensiveres politiets kontrolindsats mod bl.a. hastighedsovertrædelser på motorveje, og sanktionerne for hastighedsovertrædelser skærpes. Ved hastighedsovertrædelser på 140 km/t eller derover forhøjes bødeniveauet markant, og køres der med en hastighed på 160 km/t eller derover, vil kørekortet blive frakendt betinget.

I den forbindelse udtaler justitsminister Lene Espersen:

”De  højere hastighedsgrænser på motorvejene stiller øgede krav til trafikanterne om at medvirke til en effektiv og sikker afvikling af trafikken - noget for noget! Vi vil derfor også sætte hårdt ind mod de trafikanter, som ikke udviser omtanke og ansvarlighed i trafikken, og som derfor er til fare for andre menneskers liv og førlighed.”

Hvis alle trafikanterne overholder de nye hastighedsgrænser på motorvejene og følger en række simple regler, er det sikkert at køre på de danske motorveje – også når hastigheden bliver højere. Derfor er Rådet for Større Færdselssikkerhed blevet bedt om at igangsætte en oplysningskampagne i forbindelse de nye hastighedsgrænser. Kampagnen er bygget op om 4 simple regler til trafikanterne.

 

Gode huskeregler på motorvejen

  • Hold afstand: Ved høj hastighed er det særlig vigtigt at holde afstand. En god tommelfingerregel er, at der skal være mindst 2 sekunders kørsel til køretøjet foran.
  • Giv tegn: I 2003 blev reglerne om brug af blinklys ved vognbaneskift og havariblink ved pludselig kødannelse og opbremsning på motorvejene indført. En af forudsætningerne for at kunne køre sikkert på motorvejen er at have et så godt overblik over trafikken som muligt. Det får du kun ved selv at give tegn og aflæse de andres tegn.
  • Hold til højre: At holde til højre betyder at give plads til de andre trafikanter. Det er vigtigt at minimere antallet af vognbaneskift og medvirke til, at trafikken på motorvejen bliver så smidig som mulig, når farten bliver højere.
  • Sænk farten, når du forlader motorvejen: Det er kun på motorvejene, at hastighedsgrænserne sættes op. Lad den høje fart blive på motorvejen. Husk, at du nu skal sænke farten markant, når du forlader motorvejen – så vær særlig opmærksom på hastighedsgrænserne på de øvrige veje og hvad speedometret viser.

 

I forbindelse med lovændringen er der etableret en internetside med adressen www.130.dk. Her findes al relevant information. Blandt andet strækningskort, bødetakster m.m..

Siden vil være fuldt udbygget i dagene op til den 30. april.