150 nye fængselspladser i nybyggeri

Regeringen og Dansk Folkeparti har efter anbefalinger fra Kriminalforsorgens ledelse og Dansk Fængselsforbund besluttet at opføre de 150 nye fængselspladser - som regeringen og Dansk Folkeparti i marts traf beslutning om - i nybyggeri frem for som tidligere aftalt i nedlagte flygtningelandsbyer.

Beslutningen om at etablere de 150 pladser i nye byggerier i stedet for i flygtningelandsbyer har en række positive konsekvenser – ikke mindst for de ansatte i fængselsvæsenet. Med de nye bygninger opnås et højere sikkerhedsniveau. De har bedre holdbarhed, de kræver mindre vedligeholdelsesudgifter, de nye bygninger får større funktionalitet, og de vil dermed skabe en mere rationel drift og et bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

De 150 fleksible, halvlukkede pladser opføres i tilknytning til statsfængslerne i Jyderup, Renbæk og Kragskovhede. Kriminalforsorgen vurderer, at de nye pladser kan etableres inden for den bevillingsmæssige ramme på 99 mio. kr. – den samme pris som det ville koste at omdanne flygtningelandsbyerne til fængselspladser.

Beslutningen om at bygge helt nye fængselspladser betyder, at de 150 nye celler kan åbnes i april 2005, hvilket er en forskydning på nogle måneder i forhold til den oprindelige tidsplan for ibrugtagningen af de nye pladser.

Dansk Fængselsforbund og kriminalforsorgen har varmt anbefalet denne løsning – også selvom den kan betyde, at kriminalforsorgen i nogle ekstra måneder skal køre med højere belastning.

Justitsminister Lene Espersen siger:

"Mange fængselsinspektører og Dansk Fængselsforbund har ytret et stort ønske om at få etableret de 150 pladser i nye byggerier – også selvom det vil betyde en forsinkelse i forhold til den oprindelige plan for ibrugtagning. Vi har lyttet til de ansatte, da denne løsning fængselsfagligt er den bedste og mest langsigtede. Nybyggeri har nogle klare fordele frem for udnyttelse af eksisterende bygninger. Det drejer sig navnlig om større sikkerhed, længere holdbarhed og bedre arbejdsvilkår for de ansatte.

Det er klart, at man altid skal forsøge at få mest muligt for pengene. Det får vi med denne løsning. Beslutningen har til gengæld den konsekvens, at vi må vente lidt længere på den ekstra kapacitet, der skal være med til at løse kriminalforsorgens pladsproblemer. For mig og regeringen er det derfor helt centralt, at kriminalforsorgens personale støtter denne beslutning og har tilkendegivet deres vilje til at yde en ekstra indsats i yderligere nogle måneder, for at få en bedre og mere langsigtet løsning."