Pressemeddelelser 2004

 • Forsøgsordning med retsmægling forlænget

  Den 1. marts 2003 iværksatte Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatrådet en fælles forsøgsordning med retsmægling ved byretterne i København, Århus, Ålborg og Roskilde og ved Vestre Landsret.
 • Bedre forhold for dyr under transport

  Den danske regering har gennem lang tid kæmpet for at få strammet EU-reglerne om transport af dyr. Beklageligvis lykkedes det ikke at overbevise de andre EU-medlemslande om de nødvendige stramninger, og i sidste måned blev et flertal af medlemslandene enige om en ny forordning om beskyttelse af dyr...
 • Svar til Folketinget

  Justitsminister Lene Espersen udtaler følgende om det svar ministeriet afgav til Folketinget den 12. juni 2002 vedrørende Dan Lynge.
 • Nedsættelse af udvalg om nye realkreditpantebreve

  Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, som skal udarbejde forslag til en ordning, der giver realkreditinstitutterne mulighed for at udbyde lån mod sikkerhed inden for en fast panteramme (rammepantebreve), herunder f.eks. ejerpantebreve eller skadesløsbreve.

Pages