Nyhedsbrev af 9. februar 2018

Lovforslag

L 142: Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Lovforslaget er fremsat den 7. februar 2018.

Lovforslaget går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om grov vold), § 245 a (om kvindelig omskæring) og § 246 (om særlig grov vold).

Lovforslaget indebærer, at straffen generelt skærpes med en tredjedel i forhold til det nuværende strafniveau. Lovforslaget indebærer endvidere en yderligere skærpelse af straffen for de allergroveste tilfælde af vold efter straffelovens § 245 og i alle sager efter straffelovens § 245, hvor der er anvendt kniv.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 93 af 7. februar 2018 om udveksling af oplysninger om private karantæner (klubkarantæner)

 Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. februar 2018.

Bekendtgørelsen gør det muligt for en idrætsklub at videregive oplysninger om, hvilke personer der er meddelt privat karantæne efter klubbens interne ordensreglement (klubkarantæner) til autoriserede kontrollører fra andre idrætsklubber. De respektive klubbers kontrollører kan derved hjælpe hinanden med at identificere og forhindre fodboldbøllerne i at få adgang til stadion.

Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af § 6 a og § 9, stk. 4, i lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 6. februar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud) i høring med høringsfrist den 6. marts 2018.

Lovforslaget, høringsbrevet samt listen over høringsparter er tilgængeligt på Høringsportalen.