Nyhedsbrev af 19. januar 2018

Høring

Justitsministeriet har den 15. januar 2018 sendt udkast til forslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) i høring med høringsfrist den 12. februar 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelige på Høringsportalen.

 

Justitsministeriet har i dag den 19. januar 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger i høring med høringsfrist den 16. februar 2018.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelige på Høringsportalen.