Nyhedsbrev af 1. juni 2018

Love

Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse).

Loven er offentliggjort i Lovtidende den 30. maj 2018.

Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

Med loven udsættes revisionen af offentlighedslovens § 16 om postlister fra folketingsåret 2017-18 til folketingsåret 2018-19.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 607 af 30. maj 2018 om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.

Med bekendtgørelsen ændres bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) med senere ændringer. Bekendtgørelsen ændrer i sagsgangen mellem Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen som følge af grunddataprogrammet, der delvist gennemføres ved lov nr. 80 af 24. januar 2017. Bekendtgørelsen medvirker til en forenklet og mere digital sagsgang mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten. Derudover indeholder bekendtgørelsen en række tekniske ændringer.

Bekendtgørelsen er tilgængelig her.

 

Høringer

Justitsministeriet har den 25. maj 2018 sendt udkast til bekendtgørelse om Forsvarets bistand til politiet og etablering af midlertidigt militære områder i høring med høringsfrist den 22. juni 2018.

Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Justitsministeriet har den 28. maj 2018 sendt udkast til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen i høring med høringsfrist den 25. juni 2018.

Udkast til forslag, høringsbrev, høringsliste, resumé af konsekvensanalysen og bilag er tilgængelig på Høringsportalen her.