Nyhedsbreve 2018

 • Nyhedsbrev af 16. februar 2018

  Høring

  Justitsministeriet har den 9. februar 2018 sendt udkast til forslag til lov omændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge...

 • Nyhedsbrev af 9. februar 2018

  Lovforslag

  L 142: Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

  Lovforslaget er fremsat den 7. februar 2018.

  Lovforslaget går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om grov vold), §...

 • Nyhedsbrev af 2. februar 2018

  Høring

  Justitsministeriet har den 23. janaur 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.) i høring med høringsfrist den 20. februar 2018.

  Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste...

 • Nyhedsbrev af 19. januar 2018

  Høring

  Justitsministeriet har den 15. januar 2018 sendt udkast til forslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) i høring med høringsfrist den 12. februar 2018.

  Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelige på Høringsportalen....

 • Nyhedsbrev af 5. januar 2018

  Love

  Lov nr. 1666 af 26. december 2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 28. december 2017.

  Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

  Formålet med loven er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og...