Nyhedsbreve 2018

 • Nyhedsbrev af 18. maj 2018

  Lovforslag

  L 240: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 16. maj 2018.

  Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det strafferetlige værn mod krænkelser af privatlivets fred...

 • Nyhedsbrev af 4. maj 2018

  Love

  Lov nr. 358 af 29. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

  Loven trådte i kraft den 1. maj 2018.

  Loven går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om...

 • Nyhedsbrev af 26. april 2018

  Lovforslag

  L 223: Forslag til lov om ændring af staffeloven (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer)

  Lovforslaget er fremsat den 25. april 2018....

 • Nyhedsbrev af 13. april 2018

  Love

  Lov nr. 257 af 10. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 11. april 2018.

  Loven træder i kraft den 15. april 2018.

  Med loven skærpes...

 • Nyhedsbrev af 6. april 2018

  Bekendtgørelse nr. 237 af 22. marts 2018 om ophævelse af bekendtgørelse om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen

   

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 24. marts 2018 og trådte i kraft den 1. april 2018.

  Bekendtgørelsen...

 • Nyhedsbrev af 23. marts 2018

  Lovforslag

  L 203: Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer mv., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet...

 • Ekstra: Nyhedsbrev af 16. marts 2018

  Høring

  Justitsministeriet har den 16. marts 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening) i høring med høringsfrist den 9. april 2018.

  ...

 • Nyhedsbrev af 16. marts 2018

  Lovforslag

  L 182: Forslag til lov om ændring af våbenloven (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 14. marts 2018.

  Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/853/EU af 17. maj 2017...

Pages