Nyhedsbreve 2018

 • Nyhedsbrev af 14. september 2018

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1132 af 12. september 2018 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

  Justitsministeriet har pr. 14. september 2018 udstedt en ændringsbekendtgørelse til våbenbekendtgørelsen. Ændringen implementerer en del af EU direktiv 2017/853 (Våbendirektiv III).  Bekendtgørelsen indebærer,...

 • Nyhedsbrev af 31. august 2018

  Bekendtgørelse

  Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018 af lov om erstatningsansvar

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 29. august 2018.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om erstatningsansvar, lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, med de ændringer, der følger af lov...

 • Nyhedsbrev af 24. august 2018

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 1063 af 21. august 2018 om ikrafttræden af § 1, nr. 9, og §§ 2 og 9-11 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre...

 • Nyhedsbrev af 17. august 2018

  Høringer

  Justitsministeriet har den 13. august 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat m.v. i høring med høringsfrist...

 • Nyhedsbrev af 6. juli 2018

  Vejledning

   

  Vejledning nr. 9533 af 26. juni 2018 om beregning af klagefrister

  Justitsministeriet har udstedt en ny vejledning om beregning af klagefrister. Vejledningen afspejler postaftalen af 3. maj 2016 og anvendelsen af digital forvaltning. Den indeholder retningslinjer for, hvornår...

 • Nyhedsbrev af 29. juni 2018

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 898 af 25. juni 2018 om ikrafttræden af § 1, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet...

 • Nyhedsbrev af 22. juni 2018

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 20. juni 2018 og træder i kraft den 28. juni 2018.

  ...

 • Nyhedsbrev af 15. juni 2018

  Love

   

  Lov nr. 708 af 8. juni 2018 om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)

  Loven er offentliggjort...

Pages