Nyhedsbreve 2017

  • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 504 af 6. januar 2017

    Love

    Lov nr. 1721 af 27. december 2016 om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for...

Pages