Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev nr. 512 af 3. marts 2017

  Love

  Lov nr. 203 af 28. februar 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

  Loven trådte i kraft den...

 • Nyhedsbrev nr. 511 af 24. februar 2017

  Lovforslag

  L 139: Forslag til lov om ændring af straffeloven og våbenloven (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark)

  Lovforslaget er fremsat den...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 510 af 17. februar 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 10. februar 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) i høring med høringsfrist den 10. marts...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 509 af 10. februar 2017

  Love

  Lov nr. 148 af 7. februar 2017: Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

  Lovforslaget blev vedtaget den 2. februar 2017.

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 8. februar 2017.

  Loven træder i kraft...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 508 af 3. februar 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 99 af 26. januar 2017 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. januar 2017 og trådte i kraft den 1. februar 2017.

  Bekendtgørelsen har...

 • Nyhedsbrev nr. 507 af 30. januar 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017 af lov om pas til danske statsborgere m.v.

  Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 21. januar 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om pas til danske statsborgere, jf. lovbekendtgørelse nr. 900 af 8. september...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 506 af 20. januar 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 16. januar 2017 sendt betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge mv. i høring med høringsfrist den 10. februar 2017.

  Betænkningen, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.

   

  Forskelligt

  Invitation til stormøder...
 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 505 af 13. januar 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 11. januar 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda, blokering af hjemmesider, stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere m.v.) i høring med...

Pages