Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev af 11. august 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 10. august 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) i høring med høringsfrist den 7. september 2017.

  Udkast til lovforslag, høringsbrev og...

 • Nyhedsbrev af 21. juli 2017

  Høringer

  Justitsministeriet har den 14. juli 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser i høring med høringsfrist den 21. august 2017.

  Udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig her....

 • Nyhedsbrev af 14. juli 2017

  Cirkulæreskrivelse

  Cirkulæreskrivelse nr. 9682 af 22. juni 2017 om Den Kriminalpræventive Pris 2018

  Cirkulæreskrivelsen er udsendt til samtlige politikredse den 13. juli 2017 af Justitsministeriet.

  Den Kriminalpræventive Pris, der er på 50.000 kr., har til formål generelt at sætte fokus...

 • Nyhedsbrev af 7. juli 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 5. juli 2017 sendt udkast til Vejledning om lovkvalitet i høring med høringsfrist den 18. august 2017.

  Vejledningen er tilgængelig her.

   

  Justitsministeriet har i dag den 7. juli 2017 sendt udkast til forslag...

 • Nyhedsbrev af 30. juni 2017

  Bekendtgørelser

   

  Bekendtgørelse nr. 858 af 26. juni 2017 om ikrafttræden af lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

  Ved lov nr. 428 af 3. maj 2017 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International...

 • Nyhedsbrev af 23. juni 2017

  Love

  Lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 20. juni 2017.

  Loven trådte i kraft den 21. juni 2017.

  Med loven afskaffes kravet om...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev af 16. juni 2017

  Love

  Lov nr. 653 af 8. juni 2017 om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 9. juni 2017.

  Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

  Loven har sammen...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev af 24. maj 2017

  Love

  Lov nr. 494 af 22. maj 2017 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v.)

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 23. maj 2017.

  Loven træder i kraft den 24. maj 2017.

  Loven har...

Pages