Nyhedsbrev nr. 518 af 12. april 2017

Forskning

 

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016 – med separate opgørelser for kommuner og politikredse.

Justitsministeriet har d. 6. april 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet. Rapporten, der er baseret på Rigspolitiets oplysninger om sigtelser og mistanker mod 10-17-årige, beskriver udviklingen i såvel de enkelte kommuner som de enkelte politikredse i tillæg til den generelle udvikling. 

 

Rapporten er tilgængelig her.