Nyhedsbrev af 3. november 2017

Bekendtgørelse

 

Bekendtgørelse nr. 1159 af 26. oktober 2017 om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.

Med bekendtgørelse nr. 1159 af 26. oktober 2017, om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v., ændres bekendtgørelse nr. 763 af 20. juni 2014, om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1455 af 1. december 2016, således, at straffeprocessuelle tvangsindgreb ikke alene kan godkendes af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller af efterretningstjenestens juridiske chef, men også af den juridiske chefs stedfortrædere.

Bekendtgørelsen ændrer alene i PET’s interne arbejdsgange og ikke på betingelserne for, hvornår PET må foretage tvangsindgreb, eller på betingelserne for, over for hvem eller mod hvor mange tvangsindgreb må foretages.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. november 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.