Nyhedsbrev af 29. september 2017

Høring

 

Justitsministeriet har den 22. september 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. i høring med høringsfrist den 20. oktober 2017.

 

Et udkast til bekendtgørelse, høringsbrev og høringsliste er tilgængelige her.

 

Justitsministeriet har den 25. september 2017 sendt udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk) i høring med høringsfrist den 23. oktober 2017.

 

Lovudkast, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige her.