Nyhedsbrev af 18. august 2017

Lovbekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017 af straffeloven.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 4. juli 2016, med de ændringer, der følger af lov nr. 1723 af 27. december 2016, § 1 i lov nr. 1728 af 27. december 2016, § 3 i lov nr. 189 af 27. februar 2017, § 43 i lov nr. 426 af 3. maj 2017, lov nr. 494 af 22. maj 2017, § 19 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 672 af 8. juni 2017, lov nr. 675 af 8. juni 2017 og lov nr. 753 af 19. juni 2017.

 

Lovbekendtgørelsen er i sin helhed tilgængelig her.

 

Forskning

Danskernes opfattelse af kriminalitet i samfundet.

Justitsministeriet har d. 16. august 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende danskernes opfattelse af kriminalitet i samfundet. Rapporten afdækker danskernes opfattelse af udviklingen i udvalgte former for kriminalitet og omfanget af ofre for tyveri, indbrud og vold.

 

Rapporten er tilgængelig her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 14. august 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri) i høring med høringsfrist den 11. september 2017.

 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.