Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 506 af 20. januar 2017

Høring

Justitsministeriet har den 16. januar 2017 sendt betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge mv. i høring med høringsfrist den 10. februar 2017.

Betænkningen, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.

 

Forskelligt

Invitation til stormøder om databeskyttelsesforordningen

I forbindelse med Justitsministeriets arbejde med den generelle databeskyttelsesforordning afholdes der en række stormøder, hvor bl.a. interesseorganisationer og advokatkontorer med speciale i persondataret inviteres, og hvor projektets foreløbige overvejelser præsenteres.

Det første stormøde blev afholdt den 24. juni 2016, hvor fokus var det kommende analysearbejde og organiseringen af arbejdet med databeskyttelsesforordningen. Der var stor tilslutning til mødet, hvor der deltog over 300 personer.

I dette forår vil der blive afholdt to stormøder om databeskyttelsesforordningen.

 

Stormøde for erhvervslivet den 9. februar 2017, kl. 13-16

Radison Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S

Som en del af Justitsministeriet arbejde med den generelle databeskyttelsesforordning, har Erhvervsstyrelsen henover efteråret 2016 afholdt workshops for erhvervslivets organisationer om den kommende databeskyttelsesforordning for nærmere at afdække erhvervslivets udfordringer og behov for vejledning vedrørende de nye regler.

Som opfølgning på disse workshops inviteres nu til et stormøde for erhvervslivet, hvor der vil blive præsenteret Q&A’s vedrørende de emner i databeskyttelsesforordningen, som efterårets workshopdeltagere har identificeret. Det drejer sig om spørgsmålene om databeskyttelsesrådgiver, privacy by design og privacy by default, konsekvensanalyse, dataansvarlig og databehandler, registreredes rettigheder og behandlingsbetingelser mv. 

Til dette møde inviteres erhvervslivet, herunder interesseorganisationer og advokatkontorer med speciale i persondataret.

Tilmelding til stormødet skal ske ved henvendelse til [email protected] med kopi til [email protected] og [email protected] senest den 3. februar 2017, klokken 12.

 

Stormøde for erhvervslivet og offentlige myndigheder, april 2017

På baggrund af analysearbejdet med den generelle databeskyttelsesforordning vil Justitsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet præsentere publikationen om databeskyttelsesforordningen. Til dette møde vil projektets analyser og anbefaler i publikationen blive præsenteret.

Nærmere information følger senere.