Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 505 af 13. januar 2017